Vajinismus Nedenleri Nelerdir?

Vajinismus farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Vajinismus nasıl ortaya çıkarsa çıksın tedavisi mümkün olan bir durumdur.

Vajinismus Nedenleri Nelerdir?


Vajinismus farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Vajinismus nasıl ortaya çıkarsa çıksın tedavisi mümkün olan bir durumdur.


Neden bazı kadınların bedenleri bu şekilde bir tepki vermektedir?” “Bu duruma ne neden olmaktadır?” İşte bu soruların yanıtı; cinselliğe ilişkin bedenden ve zihinden gelen birçok sağlıksız mesajın pubik kas grubu tarafından alınıp refleks kasılmalarla sonuçlanmasında gizlidir. Bu mesajlar kadından kadına değişiklik gösterdiğinden dolayı tedavi sürecinde dikkate alınmalıdır.

Vajinismusa Yol Açan Psikolojik Nedenler

Vajinismus farklı kombinasyonlar şeklinde ortaya çıkabilir. Vajinismus ile ilgili geniş çaplı araştırmamız bu karmaşık durumu oluşturabilecek faktörleri belirlememize olanak vermiştir. Bazıları kolayca gözlenebilen sebeplerken bazıları ise derinlere yerleşmiş ve gün yüzüne çıkarabilmek için detaylı bir çalışma yapılmasına ihtiyaç duymaktadır. Her kadının kendi vajinismusu için ona özel bir kombinasyonu vardır. Vajinismusa neden olan psikolojik etkenleri kısaca şöyle sıralayabiliriz:

Bilinmeyenden Korkma

Birçok kadın kendi cinsel organının yapısı ve yeri hakkında yeterli bilgiye sahip değildir. Sık rastlanan endişeler vajinanın nerede olduğunun bilinmemesinden kaynaklanır; “Vajina sonsuzdur!”, “Tüm vücut boyunca vajina devam eder!”, “Vajina içinde bir şeyler kaybolabilir!”, “Benim vajina deliğim yok!”, “Eşim ya yanlış deliğe girmeye çalışırsa!”, “Cinsel birleşmenin nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum!”, “Cinsel ilişkiye girersem vücudum parçalanabilir!”, “Penis vajinama girerse orada sıkışıp kalır ve hastanede doktorlar levye ile ayırmak zorunda kalabilir!”, “Cinsel ilişkiye girersem çok kanamam olur ve hastaneye zor yetiştirirler!”, “Vajina sterildir ve içine kirli hiçbir şey giremez!”, “Benim vajinam asla bir erkeğin penisi için uygun değil!”, “Vajinam açık bir yara gibidir!”, “Cinsel ilişkiye girmek vajinamda yaralanmaya yol açabilir!”, “Kana bakmaya dayanamıyorum! vb. hatalı ve yanlış düşünceler kadınlarda vajinismusa yol açabiliyor.

Ağrı ve Acı Korkusu

Vajinismuslu kadınlar için cinsel birleşme her zaman ağrıyı çağrıştırır. Bu ağrı, ilk deneyimde yaşadığı gibi gerçek bir ağrı olabileceği gibi daha önce yaşamadığı hayali bir ağrı algısı da olabilir. Bu algı, sempatik sinir sistemine gönderdiği sinyallerle koruma mekanizması olarak aşk kaslarının kasılmasına sebep olur. Yapısal olarak bu kasılma vajinanın çapını daraltarak cinsel birleşmenin ağrılı olmasına ve dolayısıyla da vajinismusa neden olabilir. İstenmeyen bir cinsel durum kendini kötü ya da zorlanmış hissetmeye, çaresizliğe, kendini koruma dürtüsüne ve dolayısıyla vajinismusa sebep olabilir.

Kızlık Zarını Yitirme Korkusu

Çocukluğundan itibaren kızlık zarını özenle koruması öğretilmiş bir kadın, evlendiği zaman bile, bilinçdışı olarak, sahip olduğu bu değerli şeyi kaybetmek istemeyebilir. Çünkü kızlık zarının korunması fikrinin yaşattığı ve şartlandırdığı gerginlik içinde olan bu kadınlar için cinsel ilişki; saflığın,masumiyetin ve temizliğin kaybedilmesidir. Ergenlik ve daha sonra devam eden süreçte kız çocuklarına anneleri bizim toplumumuzda hep aynı şeyi öğütler: “Evleneceğin güne kadar erkeklere dikkat et, erkeklerden uzak dur, kendini koru.” “Erkekler sana zarar verir.” “Cinsellikle aranda hep mesafe olsun.” Sonra bunları yapmayanların başına gelen korkunç hikâye ve örnekleri bize anlatarak inandırıcılıklarını daha da arttırır.

Cinsel mitler, cinsel tabular, yanlış bilgiler ve inanışlar

Vajinismuslu kadınlarda penisin vajinaya giremeyecek kadar büyük olduğu inancı, cinsel birleşmenin çok zor olacağı, çok acı vereceği, büyük oranda kanamaya ve hatta ölüme yol açabileceği düşüncesi oldukça yaygındır. Hatta bir kısım danışan, sadece kendilerinin başka kadınlardan f arklı olarak, küçük bir vajinaya sahip olduğuna inanır. Mastürbasyonu ve kadının kendi bedenini tanımasını engelleyen, cinsel duyguların ifadesini ayıp sayan, cinselliğin erkeğin istediği ve kadınların zorla katlanması gerektiğini telkin eden cinsel tabular ve hurafeler vajinismusun gelişiminde önemli bir yer tutar. Mit kelimesinin sözlük karşılığı; efsane, ağızdan ağıza, kulaktan kulağa dolaşarak yayılan, çoğu zaman kaynağı gerçek olmayan kavramlardır.

Olumsuz dinsel ve ahlaki şartlanma

Eşinin ve kızlarının cinsellikle ilgilenmemesini, konuşmamasını ve yüksek ahlaki bir düzey tutturmasını isteyen, cinsel ahlak saplantılı bir baba ve onun bu isteklerini tartışmasız yerine getirmek zorunda kalan ve kızlarını babanın isteklerine uymaya zorlayan bir anneye sahip olan vajinismuslu kadınlarda olumsuz dinsel ve ahlaki şartlanma sıkça görülür. Yani anne ve baba çocuklarının kaldıramayacağı düzeyde ve ağırlıkta dinsel bilgiler verdiklerinden, normalden daha yüksek dinsel uygulama beklerler. Bu da ileride cinsel ilişkilerinde sorumluluk alamayan, cinselliği bir sıkıntı kaynağı olarak gören ve cinsellikten uzaklığı saygınlık olarak algılayan, dinsel ve ahlaki değerler arasında gidip gelen, cinsel ilgi ve ilişkilerin hepsinden suçluluk ve utanç duyan bir kadın rolünün gelişmesine yol açabilir.

Cinselliği değersizleştiren ve aşağılayan bir aile

Bizim kültürümüzde aile içinde cinsellik çok fazla konuşulmaz. Cinsel çağrışımlarda bulunan sahnelerin televizyonda çıkması durumunda hemen kanal değiştirilir veya kapatılır. Kendi cinsel yaşamları tatmin edici olmayan annenin ve babanın birbirlerine çocuklarının yanında dokunmaktan kaçındığı ve sevgilerini yeterince ifade etmedikleri, sıklıkla cinselliği değersizleştirdikleri ve aşağıladıkları gözlenmiştir. Ayıp, yasak, günah kavramlarının yoğun olduğu ailelerde yetişmiş, cinsellikten uzak ve cinsellik karşıtı kimlikleri olan vajinismuslu kadınlar; evliliğin gerektirdiği yakınlığı göstermezler ve cinsel yaşamla yüz yüze geldiklerinde kriz yaşarlar.

Zayıf ve güçsüz anne

Şiddet uygulayan, anneyi cinsel bir obje olarak görüp sürekli cinsel ilişki için zorlayan babaları olan vajinismuslu kadınlarda, aynı zamanda cinsel kimlik karmaşası gözlenebilir. Çünkü kocasından dayak yiyen ya da kızını baba dayağından koruyamayan anne, zayıf bir kadın modeli oluşturur. Vajinismuslu kadınlarda bilinçdışı olarak baba yerine konulan kocanın şiddet uygulayan ve cinsel ilişkiye zorlayan bir kişi olarak algılanması, kendisini annenin yerine koyarak var olmak ve erkek egemen bir topluma başkaldırmak için cinsel ilişkiyi reddetmesi oldukça sık görülen bir durumdur.

Baskıcı, sert ve otoriter baba

Vajinismuslu kadınların genellikle antisosyal ve takıntılı, kişilik yapısındaki baskıcı ve otoriter bir babaya sahip olduğunu, babanın otorite figürü olduğu bir evde büyüdüklerini ve sürekli fiziksel-sözel şiddet gördükleri saptanmıştır. Ayrıca vajinismuslu kadınların çocukluk hatıralarında anneye sevgi göstermeyen, onu cinsel bir obje olarak görüp, sürekli cinsel ilişki için zorlayan, otorite saplantısı olan, baskın olmak için ceza uygulayan, alkolik, psikopat ve şiddet uygulayan bir baba tarifi de dikkat çekmiştir.

Pasif ve bağımlı eş

Vajinismuslu kadınların eşlerinin, cinsel deneyimleri az veya evlilik öncesi başka kadınlarla cinsel deneyimi oldukça sınırlı, pasif, bağımlı, aşırı düşünceli, cinsel anlamda girişken olmayan, kolay vazgeçen ve eşleriyle bilinçdışı bir anlaşma içinde cinsel birleşmeden kaçınan kişiler olduğu araştırmalarda belirtilmektedir. Çünkü vajinismuslu bir kadını seçen erkekle,pasif, bağımlı bir eş seçen kadının oluşturduğu ikilide eşlerin her biri diğerindeki saldırganlıktan korkar ve cinsel birleşmeden kaçınılır ve birleşme sürekli ertelenir. Yani bir kaçınma ve erteleme durumu başlar.

Cinsel şiddet ve taciz


Vajinismuslu kadınlarda belli oranda cinsel şiddet, tecavüz, ensest deneyimi veya tacize maruz kalma öyküsü saptanmıştır. Ayrıca birçok kadın geçmişlerindeki cinsel şiddetin vajinismusa neden olduğunun da farkındadır.

Cinsel organlardan iğrenme veya hoşlanmama

Vajinismuslu kadınlar genellikle kendi cinsel organlarına bakamazlar, dokunamazlar. Utanç, iğrenme ve hoşlanmama duygularını taşırlar. Bu duyguları ve yanlış bilgileri de cinselliği kötü bir şey olarak algılayan annelerini modelleyerek öğrenmiş olabilirler.

İstemeden zorla evlendirilme, eşini sevmeme, eşle uyumsuzluk ve iletişim sorunları.

Bu durumda bilinç dışı olarak cinsel birleşmeden kaçınma davranışı ortaya çıkabilir. Eşler arasındaki güncel sorunlar anlaşmazlıklar, çatışmalar, uyuşmazlıklar başta vajinismus olmak üzere birçok cinsel sorunun ortaya çıkmasına neden olabilir.

İstemeden zorla evlendirilme, eşini sevmeme, eşle uyumsuzluk ve iletişim sorunları.

Bu durumda bilinç dışı olarak cinsel birleşmeden kaçınma davranışı ortaya çıkabilir. Eşler arasındaki güncel sorunlar anlaşmazlıklar, çatışmalar, uyuşmazlıklar başta vajinismus olmak üzere birçok cinsel sorunun ortaya çıkmasına neden olabilir.

Gebelik korkusu

Vajinismuslu kadınlarda gebelik korkusu sıklıkla cinsel birleşme korkusu gibi bebeğin vajinadan geçerken kendilerine zarar vereceği inancına dayanmaktadır. Doğum yapmaktan korkan kadın cinsel ilişki sırasında hamile kalma korkusu nedeni ile istem dışı kasılabilir.

Obsessif veya borderline kişilik özellikleri taşıma ve kontrolü kaybetme korkusu

Aşırı koruyucu bir aile ise

Çocukların sağlıklı bir şekilde hayat ile mücadele etmesini zorluklara göğüs germesini, korkularıyla baş edebilmesini engelleyen bir faktör olarak karşımıza çıkar. Özellikle vücudu ve onun işlevlerini keşfetmede, acının hayatın engellenemez bir parçası olduğunun, çözüm için gerekli olabilecek anlaşmazlıkların çözülmesi için gösterilecek çabaların öğrenilmesinde, kendini anlama yetisinin gelişmesinde, yapılan yanlışlardan ders çıkarma konusunda ve son olarak sınırların belirlenmesinde, sorumlulukların öğrenilmesinde eksiklikler ortaya çıkar.

Vajinismusa çok nadiren tıbbi nedenler yol açabilir.Bu yüzden tedavi öncesi mutlaka jinekolojik muayene ile tıbbi bir neden olmadığı netleştirilmelidir.