Vajinismusta Risk Grubu Kadınlar

Türkiye'de cinsel sorunlarla doktora başvuran kadınların büyük bölümünü vajinismus hastaları oluşturuyor. Vajinismus problemi yaşayan çiftler problemi hiç kimseye anlatamıyor ve bu yüzden uzman yardımı almakta geç kalıyorlar.

Vajinismusta Risk Grubu Kadınlar


Türkiye'de cinsel sorunlarla doktora başvuran kadınların büyük bölümünü vajinismus hastaları oluşturuyor. Vajinismus problemi yaşayan çiftler problemi hiç kimseye anlatamıyor ve bu yüzden uzman yardımı almakta geç kalıyorlar.


Türkiye'de cinsel sorunlarla doktora başvuran kadınların büyük bölümünü vajinismus hastaları oluşturuyor. Vajinismus problemi yaşayan çiftler problemi hiç kimseye anlatamıyor ve bu yüzden uzman yardımı almakta geç kalıyorlar. Özellikle kırsal kesimde kadınlar tedavi için hocalara, muskacılara götürülüyor.

"Kaç ya da savaş" prensibi korku, endişe gibi durumlarda aktive olarak insanın koruyucu bir şekilde hareketini sağlar. Korku ve endişeler tekrarlandıkça bu koruyucu tepki koşullanmış bir hal alabilir. Bu hale geldiğinde ufak bir endişe bile sinir sistemini aktif hale geçirebilir.

"Vajinismus yaşayan kadın zamanla suçluluk ve utanç duyguları geliştirir, kendinden nefret eder, hayal kırıklığı yaşar ve bu süreç uzadığı taktirde cinsel isteksizlik başlar. Bir evliliği tamamlayamamak kişisel başarısızlık olarak algılanır ve 'bu durumda olan tek kadın benim' düşüncesine kapılır. Oysa ülkemizde her 10 kadından 1'i bu sorunu yaşar."

Kimler Risk Altında?


Vajinismusta en yaygın etken cinsel bilginin yanlış ya da eksik olması.
Çocuklara hiç cinsel eğitim ve cinsel bilgi verilmemesi; cinsellikle ilgili her şeyin ayıp ya da günah sayılması, bilgisizliğe ya da cinsel mit dediğimiz aslı olmayan bilgilere sahip olması.

  • Özellikle çocuksu, aileye bağımlı ve ruhsal organizasyonunu sağlıklı bir biçimde tamamlamamış kadınlar risk grubunu oluşturur. Bu gruptan özellikle yüksek sosyo-ekonomik düzeye sahip kişilerde vajinismus probleminin ortaya çıkma olasılığı daha da artmaktadır.
  • Çocukluk çağından kalma korkuları yaşayan bireylerde bu rahatsızlığın oluşması kolaylaşır.
  • Ayrıca gebe kalma korkuları da probleme sebebiyet verebilir.
  • Cinselliğe bakışın tutucu olduğu çevreler de risk faktörleridir.
  • Kısaca vajinismusu olan kadınlar; cinsel güvensizlikleri, korkuları ve çatışmaları nedeniyle kırılgan, genellikle cinsel açıdan tecrübesiz, cinsel konularda kaçınmaları olan, çoğunlukla çocuksu özellikler gösteren ve erişkin bir kadın olmaya karşı isteksiz kişilerdir.
  • Cinsel Sağlık Enstitüsü’nün yaptığı araştırmaya göre, vajinismuslu kadınlar kurallara uyan, kızgınlığını dışa vuramayan, sürekli bir kabul ihtiyacı içinde olan akıllı ve iyi kızlardır.
  • Ayrıca bu kadınlar baskıcı ve otoriter olan babalarının tersi özellikler gösteren kişileri eş olarak seçme eğilimindedirler. Yani eşleri iyi, nazik, kibar ve pasiftir.